PRZEJDZ DO STRONY SBM "POWIŚLE"
   
   
 

Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa "Powiśle" ogłasza przetarg nieograniczony (ustna licytacja) na zbycie własności lokalu mieszkalnego nr 13 o powierzchni 27 mkw zlokalizowanego w budynku o adresie Ignacego Potockiego 4 w Warszawie.

Cena wywoławcza 215 000 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.09.2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni Warszawa Al. 3 Maja 12 , IV piętro , pokój 400. Warunkiem przystapienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 24 000zł. Wadium należy wpłacić na rachunek Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Powiśle" PKO BP S.A. XV O/Centrum Warszawa: 98 1020 1156 0000 7502 0006 4261 w terminie do dnia 15.09.2016 r.
Wszelkie informacje o oferowanym lokalu oraz Regulamin przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, Warszawa Al. 3 Maja 12, 4 piętro, pokój 400.
Nieruchomość można oglądać do dnia przetargu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 501-036-835 lub (22) 625-00-33.
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Powiśle" zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Lokal znajduję się na 2 piętrze 3 kondygnacji i sklada się z:
Pokoju z balkonem z ekspozycją zachodnią
przedpokoju
kuchni
łazienki z WC