SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
   


Spółdzielnia

- Aktualnosci
- Informacje
- Ogłoszenia
- Przetargi

Organy Spółdzielni
- Walne Zgromadzenie
- Rada Nadzorcza
- Zarząd
- Komitety Domowe

Przewodnik Interesanta
- Struktura organizacyjna
- Czynsze i opłaty
- Dane teleadresowe
- Pogotowia

Zasoby
- O zasobach
- Remonty
- Inwestycje
- Galeria

Akty Prawne
- Statut
- Protokoły WZ
- Protokoły RN
- Protokoły z lustracji
- Regulaminy
- Sprawozdania
- Ustawy spółdzielcze

 

 
SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
KOMITETY DOMOWE SBM "POWIŚLE"

SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa

Komitet Domowy nr 1
Solec 54
Solec 58/60
Solec 66
Dobra 17
Dobra 18/20
Dobra 19

1. Hanna Gawrońska - Przewodnicząca
2. Teresa Kryńska - Zastępca Przewodniczącej
3. Bogna Piechocka - Sekretarz
4. Krzysztof Braniecki
5. Dorota Karpowicz
6. Anna Kobielska
7. Piotr Kobielski
8. Danuta Melion
9. Maciej Modzelewski
10. Barbara Ostaszewska
11. Ewa Radzikowska
12. Marta Skotnicka - Karska
13. Piotr Wojtaś

Zebrania Komitetu Domowego nr 1 odbywają się w siedzibie Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej "Powiśle" Al. 3go Maja 12, IV piętro, pokój 400 w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17:30
______________________________________________________


Komitet Domowy nr 2
Solec 109
Solec 109a
Solec 113
Solec 115
Kruczkowskiego 14
Kruczkowskiego 16
Tamka 17
Tamka 19/23
Tamka 20

1. Andrzej Cichocki - Przewodniczący
2. Krystyna Bujok
3. Agnieszka Gostkowska
4. Jolanta Iskrzyńska
5. Anna Jaszczyńska
6. Andrzej Jaszczyński
7. Michał Karkoszka
8. Marcin Liwacz
9. Jerzy Mazurkiewicz
10. Wiesława Mazurkiewicz
11. Helena Okęcka
12. Jacek Pawlik
13. Franciszek Radzio
14. Genowefa Rypińska
15. Jacek Sidorowicz
16. Roman Zarzycki

Zebrania Komitetu Domowego nr 2 odbywają się w siedzibie Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej "Powiśle" Al. 3go Maja 12, IV piętro, pokój 400 w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18:00
______________________________________________________


Komitet Domowy nr 3
Solec 79
Solec 79a
Al. 3 Maja 5a
Al. 3 Maja 7b

1. Magdalena Fertak - Przewodnicząca
2. Zdzisław Duda - Zastępca Przewodniczącej
3. Natalia Chojna - Sekretarz
4. Teresa Bochen
5. Bogumiła Borkowska
6. Elżbieta Fiedler
7. Maciej Grabowski
8. Fryderyk Haber
9. Magdalena Hajnosz
10. Urszula Hoffmann
11. Elżbieta Jaskólska
12. Bianka Przybyłowska
13. Waldemar Sadura

Zebrania Komitetu Domowego nr 3 odbywają się w siedzibie Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej "Powiśle" Al. 3go Maja 12, IV piętro, pokój 400 w każdą ostatnią środę miesiąca o godz. 18:30
______________________________________________________


Komitet Domowy nr 4
Potockiego 4
Solec 28
Solec 36
Solec 83
Kruczkowskiego 12a

1. Grażyna Stadnicka - Przewodnicząca
2. Bożena Chmielewska - Zastępca Przewodniczącej
3. Maria Perkowska - Sekretarz
4. Wojciech Fabisiewicz
5. Maria Garus
6. Małgorzata Lenard
7. Elżbieta Leszczyńska
8. Robert Lipski
9. Wanda Paciorek
10. Katarzyna Wiśniewska
11. Władysława Zych

Zebrania Komitetu Domowego nr 4 odbywają się w siedzibie Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej "Powiśle" Al. 3go Maja 12, IV piętro, pokój 400 w każdy przedostatni poniedziałek miesiąca o godz. 17:00
______________________________________________________


Komitet Domowy nr 6
Ludna 10
Orłowicza 6
Orłowicza 8

1. Marek Kusiak - Przewodniczący
2. Janina Gąska
3. Jerzy Hubert
4. Krzysztof Krzysztofiak
5. Jan Ostrochulski
6. Alicja Wolska - Piesiewicz

Zebrania Komitetu Domowego nr 6 odbywają się w siedzibie Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej "Powiśle" Al. 3go Maja 12, IV piętro, pokój 400 w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 17:00
______________________________________________________
SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
Spółzielnia Budowlano Mieszkaniowa "Powiśle"
Al. 3 Maja 12, 00-391 Warszawa