SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
   


Spółdzielnia

- Aktualnosci
- Informacje
- Ogłoszenia
- Przetargi

Organy Spółdzielni
- Walne Zgromadzenie
- Rada Nadzorcza
- Zarząd
- Komitety Domowe

Przewodnik Interesanta
- Struktura organizacyjna
- Czynsze i opłaty
- Dane teleadresowe
- Pogotowia

Zasoby
- O zasobach
- Remonty
- Inwestycje
- Galeria

Akty Prawne
- Statut
- Protokoły WZ
- Protokoły RN
- Protokoły z lustracji
- Regulaminy
- Sprawozdania
- Ustawy spółdzielcze

 

 
SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
Przetargi

SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 WarszawaSpółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa „Powiśle” z siedzibą w Warszawie al. 3 Maja 12 tel/fax. (0-22) 622-93-18 ogłasza przetarg nieograniczony na:

1. Remont pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym ul. Solec 109A wraz z wykonaniem instalacji odgromowej - wadium 5 000 zł - przewidywany termin wykonania prac
– II-III kwartał 2014 r.

2. Malowanie ścian zewnętrznych elewacji oraz remont balkonów wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego ul. Solec 109A- wadium 7 000 zł .- przewidywany termin wykonania prac
– II-III kwartał 2014 r.

3.Remont pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym ul. Kruczkowskiego 12A wraz z wykonaniem instalacji odgromowej - wadium 5 000 zł - przewidywany termin wykonania prac – II-III kwartał 2014 r.

4. Malowanie ścian zewnętrznych elewacji oraz remont balkonów wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego ul. Kruczkowskiego 12A - wadium 7 000 zł .- przewidywany termin wykonania prac – II-III kwartał 2014 r.

5. Remont pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym ul. Solec 109 wraz z wykonaniem instalacji odgromowej - wadium 5 000 zł - przewidywany termin wykonania prac
– II-III kwartał 2014 r.

6. Ocieplenie i malowanie ścian zewnętrznych elewacji oraz remont balkonów wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego ul. Solec 109 - wadium 7 000 zł .- przewidywany termin wykonania prac – II-III kwartał 2014 r.

7. Remont pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym ul. Solec 36
- wadium 3 000 zł - przewidywany termin wykonania prac – II-III kwartał 2014 r.

8. Ocieplenie i malowanie ścian zewnętrznych elewacji oraz remont balkonów wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego ul. Solec 36 - wadium 7 000 zł .- przewidywany termin wykonania prac – II-III kwartał 2014 r.

9. Termomodernizacja ściany północnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Potockiego 4 - wadium 7 000 zł - przewidywany termin wykonania prac – II-III kwartał 2014 r.

10. Remont pokrycia dachowego części niższej z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym ul. Solec 83 wraz z wykonaniem instalacji odgromowej - wadium 3 000 zł - przewidywany termin wykonania prac – II-III kwartał 2014 r.

11. Kompleksową wymianę dźwigu osobowego (meblowy) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ul. Orłowicza 6 - wadium 10 000 zł - przewidywany termin wykonania prac – II-III kwartał 2014 r.

12. Kompleksową wymianę dźwigu osobowego (meblowy) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ul. Orłowicza 8 - wadium 10 000 zł - przewidywany termin wykonania prac – II-III kwartał 2014 r.

13. Droga p. poż do budynku Al. 3 Maja 5A oraz chodnik od Solec 79A do Al. 3 Maja 5A - wadium
5 000 zł - przewidywany termin wykonania prac – II-III kwartał 2014 r. - I etap

14. Droga p.poż do budynku Al. 3 Maja 7B oraz chodnik od Al. 3 Maja 5A do Al. 3 Maja 7B
- wadium 5 000 zł - przewidywany termin wykonania prac – II-III kwartał 2014 r. - II etap

15. Remont drogi p. poż. od strony parku na odcinku od Ludnej 10 do łuku drogi Orłowicza 8
wadium 7 000 zł - przewidywany termin wykonania prac – II-III kwartał 2014 r. - I etap

16. Remont drogi p. poż. przy budynku Orłowicza 8 wadium 7 000 zł - przewidywany termin wykonania prac – II-III kwartał 2014 r. - II etap

17. Remont drogi p. poż. Solec 83 wraz z przebudową chodnika do bramy wyjazdowej od ul. Solec
- wadium 7 000 zł - przewidywany termin wykonania prac – II-III kwartał 2014 r.

18. Wymiana nawierzchni chodników na terenie nieruchomości KD-1 i KD-2 łącznie 7 zadań - wadium 10 000 zł - przewidywany termin wykonania prac – II-III kwartał 2014 r.


Materiały przetargowe w cenie 123.00 zł na każde zadanie można zakupić w siedzibie Zamawiającego w dziale technicznym.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 622-93-18 lub 22 622-05-26
Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium na konto Spółdzielni
PKO BP S.A. XV O/ Centrum Warszawa: 98 1020 1156 0000 7502 0006 4261.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy al. 3 Maja 12 IV piętro pokój 407.

Termin składania ofert upływa w dniu 3.02 2014 r. do godz. 1500 Otwarcie ofert nastąpi w dniach:
- 4.02.2014 r. godz. 9.00 na roboty z pozycji 1-10
- 5.02.2014 r godz. 9.00 na roboty z pozycji 11-18
w siedzibie Zamawiającego.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
Spółzielnia Budowlano Mieszkaniowa "Powiśle"
Al. 3 Maja 12, 00-391 Warszawa