SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
   


Spółdzielnia

- Aktualnosci
- Informacje
- Ogłoszenia
- Przetargi

Organy Spółdzielni
- Walne Zgromadzenie
- Rada Nadzorcza
- Zarząd
- Komitety Domowe

Przewodnik Interesanta
- Struktura organizacyjna
- Czynsze i opłaty
- Dane teleadresowe
- Pogotowia

Zasoby
- O zasobach
- Remonty
- Inwestycje
- Galeria

Akty Prawne
- Statut
- Protokoły WZ
- Protokoły RN
- Protokoły z lustracji
- Regulaminy
- Sprawozdania
- Ustawy spółdzielcze

 

 
SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
Przetargi

SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa


Warszawa, dnia 17.02.2016r.

PRZETARG„Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa „Powiśle” z siedzibą w Warszawie Al. 3 Maja 12, tel. (0-22) 622-05-26, 622-93-58 ogłasza przetarg nieograniczony na:

1.Wymianę dźwigu osobowego w budynku Dobra 18/20.
2.Wymianę nawierzchni przed garażami, lokalem użytkowym i budynkiem mieszkalnym Solec 115 w Warszawie.

Materiały przetargowe w cenie po 123.00 zł na każde zadanie można zakupić wyłącznie w siedzibie Zamawiającego w dziale technicznym. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 622-05-26, 622-93-18. Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium na konto Spółdzielni PKO BP S.A. XV O/ Centrum Warszawa: 98 1020 1156 0000 7502 0006 4261 w wysokości podanej w instrukcji przetargowej. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy Al. 3 Maja 12 IV piętro pokój 407. Termin składania ofert upływa w dniu 7.03.2016r. do godz. 17.00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 9.03.2016 r.
poz. 1 godz. 9.00 pokój nr 400.
poz. 2 godz. 10.30 pokój 400.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
Spółzielnia Budowlano Mieszkaniowa "Powiśle"
Al. 3 Maja 12, 00-391 Warszawa