SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
   


Spółdzielnia

- Aktualnosci
- Informacje
- Ogłoszenia
- Przetargi

Organy Spółdzielni
- Walne Zgromadzenie
- Rada Nadzorcza
- Zarząd
- Komitety Domowe

Przewodnik Interesanta
- Struktura organizacyjna
- Czynsze i opłaty
- Dane teleadresowe
- Pogotowia

Zasoby
- O zasobach
- Remonty
- Inwestycje
- Galeria

Akty Prawne
- Statut
- Protokoły WZ
- Protokoły RN
- Protokoły z lustracji
- Regulaminy
- Sprawozdania
- Ustawy spółdzielcze

 

 
SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
Przetargi

SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa

Warszawa, dnia 16.03.2017 r.


Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa „Powiśle” z siedzibą w Warszawie Al. 3 Maja 12 tel/fax. (0-22) 622-93-18 lub 622-05-26 ogłasza przetarg nieograniczony na:

1. Wymiana WLZ z wymianą rozdzielnic w lokalach mieszkalnych w budynku Dobra 19 - wadium 5 000 zł,

Materiały przetargowe w cenie 123.00 zł można zakupić w siedzibie Zamawiającego w dziale technicznym. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 622-93-18 lub 22 622-05-26. Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium na konto Spółdzielni PKO BP S.A. XV O/ Centrum Warszawa: 98 1020 1156 0000 7502 0006 4261. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy Al. 3 Maja 12 IV piętro pokój 407.

Termin składania ofert upływa w dniu 30.03.2017 r o godz. 1500
Otwarcie ofert: w dniu 3.04.2017 r. o godz. 9.00, w siedzibie Zamawiającego pok. nr 400.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
Spółzielnia Budowlano Mieszkaniowa "Powiśle"
Al. 3 Maja 12, 00-391 Warszawa