SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
   


Spółdzielnia

- Aktualnosci
- Informacje
- Ogłoszenia
- Przetargi

Organy Spółdzielni
- Walne Zgromadzenie
- Rada Nadzorcza
- Zarząd
- Komitety Domowe

Przewodnik Interesanta
- Struktura organizacyjna
- Czynsze i opłaty
- Dane teleadresowe
- Pogotowia

Zasoby
- O zasobach
- Remonty
- Inwestycje
- Galeria

Akty Prawne
- Statut
- Protokoły WZ
- Protokoły RN
- Protokoły z lustracji
- Regulaminy
- Sprawozdania
- Ustawy spółdzielcze

 

 
SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
Przetargi

SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa


Warszawa, dnia 07.09.2016r.

PRZETARGSpółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa "Powiśle" ogłasza przetarg nieograniczony (ustna licytacja) na zbycie własności lokalu mieszkalnego nr 13 o powierzchni 27 mkw zlokalizowanego w budynku o adresie Ignacego Potockiego 4 w Warszawie.

Cena wywoławcza 215 000 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.09.2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni Warszawa Al. 3 Maja 12 , IV piętro , pokój 400. Warunkiem przystapienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 24 000zł. Wadium należy wpłacić na rachunek Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Powiśle" PKO BP S.A. XV O/Centrum Warszawa: 98 1020 1156 0000 7502 0006 4261 w terminie do dnia 15.09.2016 r. Wszelkie informacje o oferowanym lokalu oraz Regulamin przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, Warszawa Al. 3 Maja 12, 4 piętro, pokój 400.

Nieruchomość można oglądać do dnia przetargu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 501-036-835 lub (22) 625-00-33. Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Powiśle" zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Lokal znajduję się na 2 piętrze, 3 kondygnacji i sklada się z: Pokoju z balkonem z ekspozycją zachodnią, przedpokoju, kuchni, łazienki z WC.SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
Spółzielnia Budowlano Mieszkaniowa "Powiśle"
Al. 3 Maja 12, 00-391 Warszawa