SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
   


Spółdzielnia

- Aktualnosci
- Informacje
- Ogłoszenia
- Przetargi

Organy Spółdzielni
- Walne Zgromadzenie
- Rada Nadzorcza
- Zarząd
- Komitety Domowe

Przewodnik Interesanta
- Struktura organizacyjna
- Czynsze i opłaty
- Dane teleadresowe
- Pogotowia

Zasoby
- O zasobach
- Remonty
- Inwestycje
- Galeria

Akty Prawne
- Statut
- Protokoły WZ
- Protokoły RN
- Protokoły z lustracji
- Regulaminy
- Sprawozdania
- Ustawy spółdzielcze

 

 
SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
Przetargi

SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa


Warszawa, dnia 25.09.2015r.

Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa „Powiśle” z siedzibą w Warszawie Al. 3 Maja 12 tel/fax. (0-22) 622-93-18 lub 622-05-26 ogłasza przetarg nieograniczony na:

1. Remont klatek schodowych w budynku ul. Solec 79 - wadium 10 000 zł.
2. Remont klatki schodowej w budynku ul. Orłowicza 6 - wadium 10 000 zł.
3. Remont klatki schodowej w budynku ul. Tamka 17 - wadium 4 000 zł.
4. Remont klatek schodowych w budynku ul. Solec 66 - wadium 5 000 zł.
5. Remont klatek schodowych w budynku ul. Dobra 17 - wadium 10 000 zł.
6. Remont klatek schodowych w budynku ul. Dobra 18/20 - wadium 12 000 zł.
7. Wymiana WLZ z wymianą rozdzielnic w lokalach mieszkalnych w budynku Solec 79
- wadium 4 000 zł.
8. Wymiana WLZ z wymianą rozdzielnic w lokalach mieszkalnych w budynku Orłowicza 6
- wadium 4 000 zł.
9. Wymiana WLZ z wymianą rozdzielnic w lokalach mieszkalnych w budynku Tamka 17
- wadium 4 000 zł.
10. Wymiana WLZ z wymianą rozdzielnic w lokalach mieszkalnych w budynku Solec 66
- wadium 6 000 zł.
11. Wymiana WLZ z wymianą rozdzielnic w lokalach mieszkalnych w budynku Dobra 17
- wadium 4 000 zł.
12. Wymiana WLZ z wymianą rozdzielnic w lokalach mieszkalnych w budynku Dobra 18/20
- wadium 6 000 zł.

Materiały przetargowe w cenie 123.00 zł na każde zadanie można zakupić w siedzibie Zamawiającego w dziale technicznym. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 622-93-18 lub 22 622-05-26
Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium na konto Spółdzielni PKO BP S.A. XV O/ Centrum Warszawa: 98 1020 1156 0000 7502 0006 4261. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy Al. 3 Maja 12 IV piętro pokój 407. Termin składania ofert upływa w dniu 13.10.2015 r. o godz. 15:00 Otwarcie ofert:

poz. 1-6 nastąpi w dniu 14.10.2015 r. o godz. 10.00,
poz. 7-12 nastąpi w dniu 15.10.2015 r. o godz. 11.00,


w siedzibie Zamawiającego pok. nr 400.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
Spółzielnia Budowlano Mieszkaniowa "Powiśle"
Al. 3 Maja 12, 00-391 Warszawa