SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
   


Spółdzielnia

- Aktualnosci
- Informacje
- Ogłoszenia
- Przetargi

Organy Spółdzielni
- Walne Zgromadzenie
- Rada Nadzorcza
- Zarząd
- Komitety Domowe

Przewodnik Interesanta
- Struktura organizacyjna
- Czynsze i opłaty
- Dane teleadresowe
- Pogotowia

Zasoby
- O zasobach
- Remonty
- Inwestycje
- Galeria

Akty Prawne
- Statut
- Protokoły WZ
- Protokoły RN
- Protokoły z lustracji
- Regulaminy
- Sprawozdania
- Ustawy spółdzielcze

 

 
SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
Przetargi

SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa


Warszawa, dnia 9.02.2015r.

Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa „Powiśle” z siedzibą w Warszawie Al. 3 Maja 12 tel/fax. (0-22) 622-93-18 lub 622-05-26 ogłasza przetarg nieograniczony na:

1. Remont pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym ul. Solec 58/60 - wadium 5 000 zł - przewidywany termin wykonania prac – II-III kwartał 2015 r.
2. Docieplenie ścian elewacji, malowanie ścian zewnętrznych elewacji oraz remont balkonów wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego ul. Solec 58/60 - wadium 5 000 zł .- przewidywany termin wykonania prac – II-III kwartał 2015 r.
3. Docieplenie ścian elewacji, malowanie ścian zewnętrznych elewacji , remont balkonów wraz z robotami towarzyszącymi oraz remont pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym ul. Solec 113 - wadium 12 000 zł - przewidywany termin wykonania prac – II-III kwartał 2015 r.
4. Remont pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym ul. Tamka 20 wraz z wykonaniem instalacji odgromowej - wadium 5 000 zł - przewidywany termin wykonania prac – II-III kwartał 2015 r.
5. Docieplenie ścian elewacji, malowanie ścian zewnętrznych elewacji oraz remont balkonów wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego ul. Tamka 20 - wadium 7 000 zł .- przewidywany termin wykonania prac – II-III kwartał 2015 r.
6. Remont pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym ul. Solec 28 wraz z wykonaniem instalacji odgromowej - wadium 5 000 zł - przewidywany termin wykonania prac – II-III kwartał 2015 r.
7. Remont pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym ul. Tamka 17 - wadium 5 000 zł - przewidywany termin wykonania prac – II-III kwartał 2015 r.

Materiały przetargowe w cenie 123.00 zł na każde zadanie można zakupić w siedzibie Zamawiającego w dziale technicznym. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 622-93-18 lub 22 622-05-26

Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium na konto Spółdzielni PKO BP S.A. XV O/ Centrum Warszawa: 98 1020 1156 0000 7502 0006 4261. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy Al. 3 Maja 12 IV piętro pokój 407. Termin składania ofert upływa w dniu 25.02 2015 r. o godz. 1500 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 400.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
Spółzielnia Budowlano Mieszkaniowa "Powiśle"
Al. 3 Maja 12, 00-391 Warszawa